Stavebná činnosť

Pozemné a inžinierske staviteľstvo spoločnosti predstavuje výstavbu diel od prípravy stavebného pozemku až po záverečnú kolaudáciu diela, všetko na vysokej profesionálnej úrovni pre dlhodobú spokojnosť pri užívaní pre našich klientov.

  • drobné stavby cestnej infraštruktúry (chodníky, parkoviská, oprava vozoviek, prístupové komunikácie)
  • výstavba priemyselných objektov a hál na kľúč
  • technologické stavby
  • rodinné domy, byty a bytové domy (rekonštrukcie + stavba na kľúč)
  • školské zariadenia
  • zdravotnícke zariadenia
  • obchodné centrá
  • vodohospodárske stavby
  • murárske, vodárske, elektroinštalačné a stolárske práce
  • nákladná doprava