Správa nehnuteľností

Je to „najmladšia“ z činností v portfóliu našej spoločnosti, ale s veľmi rýchlym napredovaním, či už z pohľadu počtu spravovaných objektov alebo z pohľadu podielu na tržbách. Naším cieľom je profesionálne zastúpiť vlastníka nehnuteľnosti vo všetkých úkonoch týkajúcich sa jej správy a starostlivosti pri optimálnom riadení nákladov a výnosov. V rámci našej činnosti poskytujeme:

 • spracovanie pasportizácie spravovaných nehnuteľností,
 • vedenie agendy správy, prevádzky a údržby stavebných častí objektov,
 • výber nájomného a súvisiacich poplatkov, sledovanie nákladov, rozúčtovanie, upomienky,
 • správa, kontrola a optimalizácia prevádzkových nákladov,
 • správa zmlúv, vyjednávanie a sledovanie zmluvných záväzkov,
 • komplexná správa nehnuteľností vrátane ich výberu, nájmu a vybavovania,
 • poradenstvo v oblasti stavebného poriadku a územného plánu,
 • poradenstvo a konzultačné činnosti v investičnej výstavbe,
 • poradenské a manažérske služby pri príprave stavieb, riadenie a zabezpečenie ich rekonštrukcií a výstavby,
 • aktívne vyhľadávanie nových nájomníkov,
 • úschova a ochrana dokumentácie k nehnuteľnosti
 • štúdie využiteľnosti objektov,

Bratislava
Žilina
Košice